Om Frederiksbjerg

 

Frederiksbjerg er en bydel i Aarhus, afgrænset af banegraven mod nord, af Strandvejen ud mod kysten, og af Marselis Boulevard og Søndre Ringgade mod syd og vest.

Da Aarhus begyndte at vokse i 1870'erne i forbindelse med industrialiseringen af Danmark, var Frederiksbjerg en af de første bydele, der skød op. Området blev officielt navngivet i 1870 og tilhørte Viby sogn, indtil det i 1874 blev indlemmet i Aarhus kommune efter en godkendelse af indenrigsministeriet. Bydelen voksede hastigt fra nord omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade ned mod syd, med en tilfældig blanding af små byhuse og etagehuse opført i en stram karréstruktur.

I 1898 godkente byrådet en ambitiøs bygningsplan tegnet af Københavns stadsingenør Charles Ambt og Kongelig Bygningsinspektør for Jylland, arkitekten Hack Kampmann. Planen skulle skabe en bedre struktur og udnyttelse af området, på nogle nye grunde erhvervede fra Marselisborg Gods, hvis samlede akse skulle blive Ingerslevs Boulevard. Byplanen fik stor opmærksomhed for dens kombination af moderne europæiske ideer og den fremherskende danske historisk-romantik, og kom på afgørende vis til at præge store dele af Frederiksbjerg som den er idag.

Karrébebyggelsen fortsatte med Frederiksbjergs udvidelse, både af private bygherrer og med omfattende kommunalt byggeri lige efter første verdenskrig. Det stoppede inden andenverdenskrigen, markeret bl.a. ved den funktionalistiske stokbebyggelse 'Strandparken', der blev bygget ad to omgange, først i 1935-36, og derefter de sidste blokke ud mod strandvejen i 1953.

Sidst i 1970'erne var der kommet en skævhed i aldersfordelingen i Frederiksbjerg. I forhold til resten af Aarhus kommune var der flere ældre og enlige, hvilket blev taget som et tegn på en mulig forslumning af kvarteret. For at modvirke denne tendens, blev der i 1980’erne og 90’erne sat en større byfornyelse i værk, der fik etableret bedre fællesarealer og ryddet op i karréernes indrer, ved bl.a. at få fjernet en del erhvervsbygninger og skure.

Idag ligger Frederiksbjerg som en blomstrende og skøn bydel med sit eget lokale liv. Der er hverken langt til strøget, stranden, skoven eller stadium, men der er også rigeligt at give sig til i bydelen.